Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

RomanianPod101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Grădina Cișmigiu este situată lângă centrul Bucureștiului, în România.
Ea împrejmuiește un parc public, care include un lac făcut de mâna omului.
Parcul este cel mai mare și mai vechi din București, din interiorul zonei centrale a orașului.
Există câteva repere importante în interiorul Grădinii Cișmigiu.
Rotonda Scriitorilor este plină de busturile a doisprezece dintre cei mai iluștri scriitori ai României.
Scriitorii înfățișați acolo sunt Vasile Alecsandri, Nicolae Bălcescu, Mihai Eminescu, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Alexandru Odobescu, Duiliu Zamfirescu, Titu Maiorescu, Alexandru Vlahuță, Ion Creangă, Ștefan Octavian Iosif, George Coșbuc și Ion Luca Caragiale.
Alte două repere importante sunt constituite de Monumentul Eroilor Francezi și Monumentul Eroilor Americani.
Primul a fost ridicat în onoarea trupelor franceze care au pierit în cursul campaniei românești din Primul Război Mondial, în timp ce ultimul a fost ridicat în onoarea trupelor americane ucise în cursul celui De-al Doilea Război Mondial, în România.
Pe lângă acestea, există o sculptură a jurnalistului român George Panu, autor și activist pentru drepturile femeilor și o alta a Maicii Smara.
Grădina Cișmigiu a fost construită în 1847, pe locul unui iaz popular printre pescari încă din anii 1600.
Acolo existau colonii de rațe Mallard.
O altă parte a grădinii este așezată pe locul unei foste vii.
Horticultorul Wilhelm Friedrich Carl Meyer a petrecut decenii, lucrând la grădină, plantând noi tipuri de flori și făcând peisajul mai romantic.
A adăugat de asemenea și o fântână arteziană, instalând straturi de pietre poroase și impermeabile, pentru a ține apa, și a construit o mică scenă pe care să poată cânta orchestrele.