Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

RomanianPod101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

„Dimineață pierdută" este un roman scris de Gabriela Adameșteanu. Romanul a fost publicat pentru prima dată în 1983.
Personajul principal este o femeie în vârstă și săracă, pe nume Vivica Delca, care a îndurat un șir nesfârșit de necazuri care au chinuit România între Primul Război Mondial și anul 1999.
Este o povestitoare pasionată, care bârfește și discută energic cu oamenii din localitatea sa, dar, în același timp, este și o bună ascultătoare, lucru care îi permite lui Adameșteanu să ilustreze prin intermediul dialogurilor societatea românească de la acea vreme.
În perioada de timp în care are loc acțiunea romanului, au loc schimbări dramatice în averile păturilor sociale din România.
Toate personajele din „Dimineață pierdută", fie că sunt oameni avuți sau nevoiași, cinstiți sau plini de înșelăciune, se confruntă cu această schimbare seismică, iar Adameșteanu îi reînvie, creând astfel un portret viu al societății românești din acea perioadă dificilă de pe parcursul a șaptezeci de ani.
Mulți critici consideră „Dimineață pierdută" unul dintre cele mai bune romane postbelice românești.
Pentru acest roman Adameșteanu a primit un premiu din partea Uniunii Scriitorilor din România și, datorită succesului pe scară largă, romanul a fost dramatizat și montat între anii 1987-1990 pe scena Teatrului Bulandra din București.
Mai târziu, piesa a fost difuzată la TV și radiourile publice din țară.
Romanul se impune ca o lectură obligatorie pentru elevii români, iar mulți doctoranzii își scriu teza în baza acestei lucrări.
Romanul „Dimineață pierdută" a fost, de asemenea, publicat în Estonia, Bulgaria, Ungaria și Israel.