Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

„Orbitor" este o trilogie scrisă de Mircea Cărtărescu.
După ce a fost publicat primul volum s-a bucurat imediat de succes, iar celelalte două au avut parte de aceiași primire.
Primul volum este intitulat „Aripa stângă", cel de-al doilea „Corpul", iar cel de-al treilea „Aripa dreaptă".
Pentru a-și transpune cititorii înapoi în copilăria sa, Cărtărescu folosește imaginea unui fluture, aripile căruia îi reprezintă pe părinții săi, iar corpul îl reprezintă pe el însuși.
Conceptul pe care îl exprimă este că fiecare persoană este punctul de întâlnire al părinților săi, un amalgam al istoriilor, experiențelor și personalităților acestora.
Trilogia este o călătorie viscerală în amintirile caleidoscopice ale naratorului despre copilăria sa.
El povestește despre timpul petrecut într-un spital în anii de adolescență și descrie preistoria familiei sale.
Povestea se deapănă dintr-un circ călător într-o poveste cu Poliție Secretă, armate de zombie, piloți de luptă, scene de jazz underground în New Orleans și ascensiunea regimului comunist în România.
Călătoria prin amintirile naratorului este mistică și ireală, și descrie într-un mod captivant primii ani formativi ai autorului în București.
Timpul petrecut în spital l-a determinat să demareze o căutare interioară pentru a găsi hrană pentru imaginația sa.
El ilustrează ascensiunea comunismului și paranoia regimului, spunând povești despre vocațiile rudelor sale.
Întreaga lume din trilogia „Orbitor" este formată pe baza amintirilor sale din copilărie și adolescență.