Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

RomanianPod101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Nicolae Ceaușescu a fost un important om politic român.
S-a născut în anul 1918 și a murit în anul 1989. A fost secretar general al Partidului Comunist Român între anii 1965 și 1989, aceasta facându-l cel de-al doilea lider comunist român și ultimul lider comunist înainte de înlăturarea regimului comunist.
A fost, de asemenea, șeful de stat al României în perioada 1967-1989.
Ceaușescu s-a înscris în rândurile Partidului Comunist la o vârstă fragedă, făcând parte din Uniunea Tineretului și avansând prin eșaloanele administrative ale lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.
După moartea lui Gheorghiu-Dej în 1965, a acces la funcția de secretar general.
La începutul activității sale ca secretar general, era o persoană moderată, însă, de-a lungul timpului, stilul său de conducere a devenit din ce în ce mai represiv și sălbatic.
Unii specialiști consideră că, dintre toate statele membre ale blocului comunist, regimul său s-a asemănat cel mai mult cu cel stalinist.
Ceaușescu nu tolera disidența de niciun fel, iar Poliția sa secretă (Securitatea) a fost una dintre cele mai sângeroase și omniprezente forțe polițiste din toate timpurile.
Deoarece a dorit să plătească datoria României cu orice preț, a dat ordin ca majoritatea bunurilor industriale și agricole să fie exportate, lucru care a dus la deficite extreme ale produselor de primă necesitate și a redus dramatic calitatea vieții în România.
Conducerea sa a fost, de asemenea, marcată de nepotism, naționalism și deteriorarea relațiilor cu alte țări, inclusiv cu Uniunea Sovietică.
Toți acești factori au dus la o mare neliniște, iar conducerea sa a culminat cu un colaps, deoarece românii au devenit, în cele din urmă, suficient de furioși încât să-l înlăture de la putere după ce acesta a ordonat deschiderea focului asupra oamenilor care protestau împotriva guvernului, la Timișoara, în anul 1989.