Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

RomanianPod101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Cimitirul Vesel este localizat în județul Maramureș din România, în micul sat Săpânța, în spatele Bisericii „Nașterea Maicii Domnului".
Este ieșit din comun prin crucile policrome, ce poartă desene naive, voioase și poezii hazlii, ce ilustrează poetic scene din viețile oamenilor îngropați acolo.
Cimitirul reprezintă un puternic dezacord cu larg-răspândita convingere că moartea este un moment solemn.
Cimitirul Vesel își are rădăcinile în cultura dacilor, ce adoptă ideea că sufletele sunt nemuritoare și, ca atare, moartea este un moment de bucurie și speranță, deoarece decedatul se îndreaptă către o viață mai bună.
Artistul Stan Ioan Pătraș a sculptat primele pietre funerare în formă de cruce.
A inscripționat primul epitaf în 1935 și, de-a lungul a treizeci de ani, au fost ridicate peste 800 de cruci de lemn sculptate, pictate în culori vii.
Poeziile care sunt sculptate pe cruci sunt mai ales voioase și jucăușe în natura lor, deși există și unele care vorbesc despre tragedii, despre vieți scurtate de o boală gravă sau de un accident.
Deși poeziile nu sunt batjocoritoare sau ireverențioase, unele dintre ele spun povești destul de îndoielnice despre alcoolism sau infidelitate.
Multe dintre poezii sunt scrise la persoana întâi.
În ziua de astăzi, crucile sunt executate de Dumitru Pop, un ucenic al lui Pătraș.
Atunci când cineva din sat moare, membrii familiei merg la Pop și îi cer să îi facă crucea.
Fiecare dintre cruci este sculptată în stejar solid, iar Pop decide ce trebuie să spună ele și ce imagine ar trebui să prezinte.