Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

RomanianPod101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

„Maitreyi" este un roman scris de filozoful și scriitorul român Mircea Eliade.
El ficționează relația sa erotică cu Maitreyi Devi, cea care a fost protejata literară a legendarului poet bengalez Rabindranath Tagore.
Eliade locuia în India în perioada relației lor amoroase.
Romanul „Maitreyi" a fost publicat în limba română în anul 1933, urmând limba italiană în 1945, limba germană în 1948, limba franceză în 1950, limba spaniolă în 1952, esperanto în 2007 și în catalană în 2011.
Cea mai populară traducere a fost cea în limba franceză, care a fost ulterior ecranizată, avându-l în rolul principal pe Hugh Grant.
Ani de-a rândul, Devi nu a știut despre faptul că povestea relației sale cu Eliade a fost publicată. După ce află despre acest lucru, Devi scrie un roman răspuns, în 1974, în care redă propria viziune despre dragostea lor.
Restiturirea relației de către Devi a fost publicată mai întâi în limba bengali, însă, a fost ulterior tradusă și publicată în limba engleză, sub titlul „Dragostea nu moare".
„Maitreyi" nu a fost publicat în limba engleză până în anul 1993, deoarece Eliade i-a promis lui Devi că o traducere în engleză nu va fi publicată decât după moartea lor.
Viziunile lui Eliade și Devi despre dragostea lor au fost publicate postum, în 1994 în volume pereche.
Personajul principal din „Maitreyi" este Allan, un tânăr care lucrează la o companie condusă de inginerul Narendra Sen.
După ce este trimis să lucreze într-o regiune a Indiei cu multe precipitații, el contractează malarie.
Allan se întoarce la Calcutta și este internat în spital.
După tratament, Sen îl invită să locuiască la el, și, în scurt timp după sosire, Allan se îndrăgostește de fiica lui Sen, Maitreyi. Între ei înflorește o poveste de dragoste interzisă.
După ce sora lui Maitreyi îi vede îmbrățișându-se, acesta este alungat din gospodărie și se refugiază în Himalaya unde îl întâlnește pe Jenia Issac.