Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

„Moromeții" este un roman scris de Marin Preda.
Povestea se întinde pe două decenii și ilustrează dezintegarea prelungită, convențională și banală a unei familii de țărani, în aproximativ o mie de pagini, împărțite în două volume.
Familia locuiește în micul sat Siliștea-Gumești.
Atunci când a scris primul volum, Preda se bucura deja de o reputație bună ca nuvelist.
Începutul romanului îl prezintă pe Ilie Moromete, soția sa Catrina și cei trei copii ai lor.
Ilie are, de asemenea, câțiva fii mai mari dintr-o căsătorie anterioară.
După toate aparențele, familia duce o viață normală, deși, desigur, nelipsită de probleme.
În partea întâi a romanului, Preda scrie că în anii dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial, oamenii din regiune duceau o viață liniștită, însă, după câteva pagini, această afirmație este negată odată ce familia Moromete începe să se confrunte cu probleme crescânde, cum ar fi datoria care se acumulează rapid din cauza impozitelor pe care nu au posibilitatea de a le plăti.
Problema datoriei aste agravată de reducerea prețurilor la recoltele agricole după Marea Depresiune.
Fii lui Ilie îi cer acestuia să vândă o parte din pământ și să le dea lor banii. Deoarece Moromete refuză, aceștia fug cu zestrea surorilor lor vitrege și caii gospodăriei.
Cel de-al doilea volum a fost publicat peste doisprezece ani de la publicarea primului, Preda scriind alte două nuvele în acest timp.
El este foarte diferit de primul, ceea ce rămâne neschimbat este doar locul acțiunii.
Volumul se deosebește prin structură, tehnică narativă și stilul de a scrie.
Cel de-al doilea volum se axează mai mult pe viața satului, chiar dacă Ilie continuă să facă parte din acțiunea romanului.
În cele din urmă, acesta este părăsit de soție și restul familiei și moare în singurătate.