Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Words and Phrases for Living on a School Campus

Words and Phrases for Living on a School Campus

Cuvinte și fraze folosite atunci când locuiești în campus
24 Words 0 Comments
tree
copac (n) masc
tree
piersic cu piersici
peach tree with peaches
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
grass
iarbă (n) fem
grass
Vulpile se joacă pe iarbă.
The foxes are playing in the grass.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
library
bibliotecă (n) fem
library
Studiez la bibliotecă.
I am studying at the library.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
dormitory
dormitor (n) neut
dormitory
cafeteria
cantină (n) fem
cafeteria
cantina școlii
school cafeteria
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
gymnasium
sală de sport (n) fem
gymnasium
Antrenamentul de astăzi este în sala de sport.
Today's practice is at the gymnasium.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
campus
campus (n) neut
campus
Campusul nostru este aproape de strada principală, deci este foarte convenabil.
Our campus is close to Main Street, so it's very convenient.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
track
pistă (n) fem
track
bookstore
librărie (n) fem
bookstore
pathway
potecă (n) fem
pathway
administrative building
clădirea administrativă fem
administrative building
student union building
clădirea studențiilor fem
student union building
lecture hall
sală de conferințe fem
lecture hall
classroom building
clădire de clase (n) fem
classroom building
employment agency
agenție pentru ocuparea forței de muncă
employment agency
roommate
coleg de cameră
roommate
part-time job
loc de muncă cu jumătate de normă
part-time job
shuttle bus
minibus (n)
shuttle bus
I'm broke.
Sunt falit.
I'm broke.
recreation center
centru de recreere
recreation center
Could I get an extension on the deadline?
Pot obține o prelungire a termenului limită?
Could I get an extension on the deadline?
Last night I finished an assignment that was due today.
Aseară am terminat un proiect care trebuia finalizat astăzi.
Last night I finished an assignment that was due today.
The first day of class is always useless.
Prima zi de cursuri este întotdeauna inutilă.
The first day of class is always useless.
I must be prepared for the exams!
Trebuie să fiu pregătit pentru examene!
I must be prepared for the exams!
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

No comments so far.