Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

user profile picture
RomanianPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

În România, Anul Nou este o sărbătoare legală, celebrată pe 1 ianuarie.
Majoritatea românilor au liber de la serviciu și de la școală, de Anul Nou și în ziua următoare.
Ziua este plină de activități recreaționale, iar oamenii își petrec timpul cu familia și prietenii. De asemenea, românii au multe superstiții legate de această sărbătoare.
În ziua de Anul Nou, se obișnuiește să se poarte roșu, deoarece culoarea este privită ca simbolizând norocul și veselia.
De asemenea, mulți români mănâncă pește de Anul Nou, deoarece se zice că aduce belșug în noul an.
De asemenea, a te naște în ziua acestei sărbători este considerat a fi favorabil, iar aruncarea unei monede în apă este menită să confere bogăție persoanei respective.
Deschiderea ușilor fix la miezul nopții, când începe Anul Nou, reprezintă sentimentul eliberării vechiului an și începerea unuia nou.
De asemenea, se spune că modul cum se poartă cineva de Anul Nou, va anticipa cum îi fi viața în restul anului și, de aceea, mulți români încearcă să fie bine dispuși de Anul Nou.
Ziua de Anul Nou este totdodată o manifestare colorată și gălăgioasă, deoarece oamenii se costumează, cântă și dansează, aclamă, sună din clopoței și practică diverse ritualuri asociate acestei sărbători.
Sărbătorile încep dimineața devreme, cu un obicei numit „Plugușorul".
Românii se roagă la Dumnezeu să le dăruiască un an prosper, apoi, copiii se prefac că sunt plugari, sunând din clopoței și pocnind din bice.
De asemenea, ei folosesc și un instrument numit buhai, care face un zgomot asemănător mugetului unui taur.
Noaptea, oamenii mai în vârstă execută același ritual, doar că ei folosesc articole agricole reale, iar ritualul este numit „Plugul cel mare".