Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.com Verified
Tuesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

România sărbătorește Ziua Independenței ei pe data de 10 mai, deși aceasta nu este o sărbătoare legală, ceea ce înseamnă că marea majoritate a oamenilor nu au liber de la serviciu sau de la școală.
Sărbătoarea comemorează ziua în care România a devenit în mod oficial o națiune independentă, în urma Războiului de Independență a României, așa cum este numit în istoriografia română.
În alte referințe, războiul este numit Războiul Ruso-Turc.
România s-a aliat cu Rusia în acest război, iar Rusia a câștigat.
După ce s-a terminat războiul, Marile Puteri și Imperiul Otoman au recunoscut în mod oficial Regatul României ca stat suveran separat.
Implicarea României în Războiul Ruso-Turc a început în aprilie 1877, când România a semnat convenția cu Rusia, fiind de acord ca armata rusă să traverseze România.
Partea de înțelegere a Rusiei a fost aceea că va respecta integritatea României.
Înainte de 1877, Rusia nu a vrut să colaboreze cu România, pentru că ei nu voiau ca România să se angajeze în semnarea acordului de pace de după război.
Totuși, anterior, forțele turcești s-au încleștat cu cele rusești în asediul Plevnei, iar rușii au fost nimiciți acolo, suferind pierderi grele.
În urma acelor bătălii, Rusia l-a rugat pe prințul român Carol I să o ajute.
Prințul Carol I a devenit mareșal al trupelor rusești, condu-și în același timp și propria armată, și împreună, românii și rușiii, i-au putut supune pe turci într-o serie de bătălii.
În ianuarie 1878, rușii au cerut și li s-a acordat un armistițiu.
Eliberarea României a fost declarată oficial în 1878, în Tratatul de la Berlin.