Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.comVerified
Wednesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Castelul Peleș este situat în județul Prahova, din România, în afara localității Sinaia, în Munții Carpați.
Este situat pe o rută ce datează din vremurile medievale și care leagă Valahia de Transilvania.
Familia regală a României a devenit interesată prima oară de terenul din jurul Castelului Peleș spre sfârșitul anilor 1800.
Regele Carol I a fost uimit de priveliștea majestuoasă, idilică de acolo, așadar Coroana a cumpărat aproximativ 800 de kilometri pătrați de teren în zonă, în 1872 și l-a intitulat Domeniul Coroanei din Sinaia.
Regele Carol a cerut să se creeze acolo terenuri regale de vânătoare și o reședință de vară somptuoasă.
Echipele de constructori au așezat fundația pentru castel în anul următor.
În mod interesant, Castelul Peleș a fost primul castel din lume iluminat cu energie electrică furnizată local, deoarece una dintre clădirile auxiliare construite pe proprietate era o centrală electrică.
Deși Castelului Peleș i se spune castel, funcția și forma sa sunt cele ale unui palat.
Din punct de vedere arhitectural, castelul prezintă o combinație între stilul Renașterii Gotice și cel al Neo-Renașterii, cu o tentă de stil romantic.
În fațade, în curtea pătrată interioară, există o influență săsească, sub forma picturilor murale, ce prezintă alegorii și, de asemenea, a lemnăriei lucrate cu migală, ce se aseamănă cu arhitectura alpină din partea de nord a Europei.
Interiorul castelului prezintă ornamente în stil baroc, sub forma pieselor din lemn sculptat și a țesăturilor somptuoase.
Castelul Peleș are peste 170 de camere, dintre care multe au motive ale unor culturi din diferite zone ale lumii.
Desigur, fiecare temă are o utilizare diferită, unele dintre ele fiind birouri, iar altele biblioteci, galerii sau săli de arme.