Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.com Verified
Wednesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Bisericile pictate sunt localizate în partea de nord-est a României, în Bucovina.
Pereții exteriori ai acestor opt biserici sunt acoperiți de fresce elaborate și complicate, datând de la sfârșitul secolelor XV și XVI.
Picturile sunt efigii ale profeților și sfinților, portretizări ale scenelor din viața lui Iisus Hristos, ilustrări ale demonilor și îngerilor și reprezentări ale raiului și iadului.
UNESCO a pus șapte dintre Bisericile Pictate pe lista Patrimoniului Mondial în 1993, iar pe cea de a opta, în 2010.
Frescele sunt declarate a fi opere de artă bizantină și au fost bine conservate de-a lungul secolelor.
Picturile de pe pereții bisericilor nu sunt piese izolate, separate, ci mai degrabă realizate sistematic și cu migală pentru a ilustra cicluri întregi de evenimente.
Ele ilustrează evenimente din Biblie și din viețile unora dintre cei mai importanți sfinți ortodocși, prin intermediul imaginilor.
Frescele acoperă în întregime fațadele bisericilor, iar UNESCO le numește un „fenomen artistic omogen". Bisericile Pictate și picturile lor murale sunt un exemplu reprezentativ al practicilor de construire și decorare a bisericilor moldovenești din secolele XV și XVI.
Cele opt biserici sunt Biserica „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul", Biserica Baptistă din Arbore, construită în 1502; Biserica „Adormirea Maicii Domnului", din cadrul Mănăstirii Humor, construită în 1530; Biserica „Buna Vestire" din Vatra Moldoviței, ridicată în 1532; Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci" din Pătrăuți, construită în 1487; Biserica „Sf. Nicolae" din Probota, ridicată în 1530; Biserica „Sf. Gheorghe" din Suceava, înălțată în 1522; Biserica „Sf. Gheorghe" din Voroneț, ridicată în 1488 și Biserica „Învierea Domnului" din Sucevița, localizată în interiorul Mănăstirii Sucevița, înălțată în 1581.