Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.comVerified
Wednesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Delta Dunării este a doua deltă ca mărime și cea mai bine conservată din Europa.
Cea mai mare parte a deltei se află în județul Tulcea, deși o mică parte a sa aparține Ucrainei.
A durat mii de ani până ce Delta Dunării a evoluat la starea din ziua de astăzi, deși geologii susțin că, cel mai probabil, patruzeci la sută din ea s-a format în cursul ultimului mileniu.
A început să se formeze într-unul dintre golfurile Mării Negre, undeva după 4000 îH, atunci când marea a urcat la nivelul la care se află astăzi.
Din cauza barierei care a blocat golful Dunării, fluviul a început să depună sedimente în golf.
În timp, golful s-a umplut, iar delta a început să crească din ce în ce mai mult și să avanseze în afara estuarului, undeva după 3500 îH.
Delta a dezvoltat câțiva lobi și a continuat să crească, adăugând lobi în interiorul lagunelor și lacurilor care se întind de-a lungul periferiei ei.
Eroziunea, exacerbată de despădurirea bazinului Dunării, a făcut ca zona deltei să se dilate și mai mult.
Spre sfârșitul secolului XX, au fost construite baraje pe Dunăre și pe afluenții ei, ceea ce a provocat un deficit de sedimente.
Simultan, s-a construit o rețea de canale, care a ajutat să se atenueze acel deficit al deltei, dar care a înrăutățit eroziunea de-a lungul liniei de coastă.
Există trei brațe importante care se varsă în Delta Dunării.
Acestea sunt Chilia, Sulina și Sfântul Gheorghe.
Brațele Sulina și Chilia ies din Chilia și continuă ca un singur braț, înainte de a se despărți.
S-a format un pământ nou la gura fiecărui braț, creând delta și mulții ei lobi.