Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.com Verified
Wednesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Castelul Corvinilor este o structură mare și impozantă, localizată în orașul Hunedoara din România.
Este unul dintre cele mai mari castele din Europa și se află pe lista celor șapte minuni din România.
Ioan de Hunedoara a comandat construirea ei în 1446, deoarece voia să transforme structura, utilizată de Carol I al Ungariei ca fortificație, într-o locuință somptuoasă.
Proprietatea a fost inițial dăruită tatălui său de către regele ungar Sigismund, ca plată compensatorie.
Stilul arhitectural al Castelului Corvinilor este o fuziune între cel gotic și cel al Renașterii.
Are turnuri de apărare înalte, puternice, bastioane, un zid dublu, flancat de turnuri, un pod basculant și o curte interioară.
Zidul dublu și turnurile erau considerate a fi de o ingeniozitate arhitecturală deosebită pentru Transilvania acelor vremuri.
Unele dintre turnuri au ferestre largi, pentru arme mari, și au fost construite exclusiv în scopuri de apărare, în timp ce altele au fost ridicate pentru detenția prizonierilor.
Castelul este segmentat în trei secțiuni principale, care sunt scara în spirală, Sala Cavalerilor și Sala Dietei.
Sălile sunt pavate cu marmură, au formă rectangulară și erau utilizate pentru ceremonii și banchete.
Acoperișurile diverselor părți ale castelului au diverse culori și există un mare număr de ferestre și balcoane, cu sculpturi complicate în piatră.
În cursul secolului XII, unele secțiuni au fost adăugate la castel, unele dintre ele având scopuri exclusiv estetice ca natură, iar altele servind ulterior ca fortificație pentru castel.