Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Lunea Rusaliilor, ziua următoare Cincizecimii, este o zi de sărbătoare oficială în România, care marchează ziua în care creștinii cred că Dumnezeu Și-a pogorât Sfântul Duh asupra apostolilor și credincioșilor lui Iisus, așa cum stă scris în „Faptele apostolilor" din Biblie.
Duminica Cincizecimii are loc la 50 de zile după Paște, iar datele ambelor sărbători se schimbă de la an la an.
Chiar dacă Cincizecimea și Lunea Rusaliilor sunt, în mod inerent creștine prin natura lor, există și mult folclor asociat lor.
Unele mituri pretind că sufletele morților părăsesc mormintele în Joia Mare (ziua în care se comemorează crucificarea lui Iisus) și petrec Paștele printre cei vii.
Se spune că după aceea, spiritele refuză să se întoarcă pe lumea cealaltă și astfel încep să îi chinuie pe cei vii.
Pentru a împăca spiritele nemulțumite, oamenii le dau nume mai favorabile decât acela de spirite rele, precum „iele" sau „cele frumoase".
Se crede că spiritele trăiesc în zonele din jurul izvoarelor și se spune că sunt capabile să danseze și să cânte în așa fel, încât îi afectează pe cei vii cu un fel de tulburare mentală ce duce la o transă.
În unele cazuri, afecțiunea se spune că survine în urma nerespectării sărbătorii religioase a Cincizecimii, iar cei afectați de aceasta nu pot fi vindecați de Cincizecime până când liderul (călușarul) nu pășeste peste ei.
În alte cazuri, mitul spune că aceste spirite sunt acelea ale unor fete moarte, care dansează goale, noaptea, și îi vrăjesc pe oamenii care le privesc sau le tulbură în timp ce dansează.
Ca urmare a acestor credințe arhaice, există un dans care este adesea dansat în această zi, în unele părți ale României, în special în partea de sud a țării.
Este un dans al calului de lemn dansat în mod tradițional ca ritual de protecție și vindecare.