Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

„Lumea în două zile" este un roman scris de George Bălăiță.
Povestea se desfășoară într-un mic oraș românesc și se concentrează pe Antipa, un funcționar care face naveta într-un oraș mare din apropiere.
Într-o noapte, în timp ce stătea și trăncănea cu prietenii, în glumă, a început să parieze la întâmplare când vor muri fiecare dintre aceștia.
Dar la scurt timp după „predicțiile" lui, aceștia au început să moară, exact după „programul" pe care îl anunțase el în glumă.
Pentru că predicțiile lui au început să se adeverească, prietenii lui au început să se întrebe dacă e un șarlatan sau un adevărat clarvăzător.
Nu trece mult timp și o legendă începe să se țeasă în jurul lui Antipa, spunându-se despre el că e înzestrat cu puteri întunecate, drăcești, din străfundurile iadului, pe care el le folosește în bătaie de joc.
Deși în orașul mare reputația sa devine una de om al întunericului și al răului, cea din orașul unde locuiește este una de om docil și la locul lui.
Criticii literari descriu „Lumea în două zile" ca un roman despre ce înseamnă să fii viu și să simți cum se apropie moartea.
Cartea plutește undeva între ironie și patetism, ilustrând o societate închisă, în care oamenii sunt plictisiți și ajung, astfel, să creeze monștri.
Personajele romanului sunt schițate cu grijă, și Bălăiță ne cufundă în nebunie, într-o lume a coincidențelor și a fanteziei.
Criticii spun despre acest roman că estompează linia de demarcație dintre viață și moarte și că glumele lui Antipa despre moartea prietenilor săi sfârșesc prin a fi doar începutul sfârșitului său și, în final, o profeție asupra propriei sale morți.