Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

„Baltagul" este un roman scris de scriitorul român Mihail Sadoveanu și publicat în 1930.
Protagonista romanului polițist este Vitoria, soția unui cioban, care are o premoniție că soțul ei a fost ucis în timpul călătoriei acestuia până în localitatea învecinată pentru a cumpăra încă o turmă de oi.
Atunci când se duce la preotul satului și la prefectul județului pentru a-i preveni despre presentimentul său, ambii resping această posibilitate.
Cu toate acestea, presimțirea rea continuă să o macine. Deoarece Vitoria are mai mare încredere în superstițiile sale și în simbolurile arhaice țărănești decât în cei doi bărbați, aceasta trimite după fiul său, plecat și el cu treburi în alt sat.
Băiatul era și el în așteptarea unor vești de la tatăl său despre rambursarea datoriilor.
El se întoarce acasă și pornește într-o călătorie împreună cu mama sa pentru a afla ce s-a întâmplat cu tatăl său.
La sfârșitul călătoriei lor fantastice, aceștia găsesc trupul neînsuflețit al lui Nichifor și vor să-i răzbune moartea.
Craniul lui Nichifor indică că acesta a fost ucis cu o lovitură de baltag în cap.
Atunci când îi găsesc pe vinovați, aceștia se răzbună pe ei.
Unii critici consideră „Baltagul" drept cea mai bună operă a lui Sadoveanu și remarcă paralela cu balada populară românească „Miorița".
Vitoria este o eroină atipică, deoarece este plină de energie și extrem de hotărâtă să-i găsească pe ucigașii soțul său.
Sadoveanu s-a inspirat din alte două balade, dintre care una este despre o ciobăniță care vrea să se răzbune pe o ceată de hoți.