Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

„Răscoala" este un roman scris de Liviu Rebreanu, pe care unii critici îl consideră pe picior de egalitate cu lucrările lui Lev Tolstoy și Fiodor Dostoyevsky.
În „Răscoala", Rebreanu descrie disputa pentru pământ dintre țăranii și mica boerime, de la începutul de secol.
Răscoala a declanșat carnagiul pe scară largă în care țăranii au demolat casele boierilor și i-au persecutat fără încetare.
Pentru a răzbuna masacrul asupra boierimii, armata a decimat peste unsprezece mii de țărani.
Personajul principal este un poet ardelean pe nume Titu Herdelea, care merge la București pentru a căuta un loc de muncă în lumea jurnalismului.
Un membru al familiei regale din Rusia se împrietenește cu el și îl introduce în societatea înaltă a orașului.
De asemenea, îl ia pe Titu la moșia sa de la țară, unde Titu observă mândria boierilor, lăcomia arendașilor și mizeria adânc înrădăcinată a țăranilor.
„Răscoala" este unul dintre multele romane populare scrise de Liviu Rebreanu, a cărui naștere într-o familie cu o descendență umilă i-a dat înțelegerea necesară pentru a așterne pe hârtie povești care descriau problemele sociale într-un mod convingător și realist.
Este cunoscut mai ales pentru portretizarea țăranilor și descrierile ilustrative ale modului de viață în satele României în romanele sale.
„Răscoala" este considerată a fi una dintre cele mai mari epopei despre cultura românească și tensiunea care mult timp a existat între țărani și clasele dominante, respectiv baia de sânge care a explodat ca urmare a luptei dintre clase.