Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

„Rădăcina de bucsau" este un roman scris de Ovidiu Nimigean.
Personajul principal este un bărbat între două vârste, părăsit de soție.
Romanul începe cu descrierea poveștii de dragoste dintre bărbat și soția sa, creându-se astfel o juxtapunere dintre dragostea lor puternică de la început și ruptura de mai târziu, deși relația lor nu încetează niciodată definitiv.
Dintr-un motiv pe care nu-l înțelege, soția sa se metamorfozează dintr-o femeie care l-a iubit foarte mult într-o femeie care-l abandonează fără remușcări sau compasiune.
După ce este părăsit, bărbatul se întoarce în casa în care a crescut, pentru a locui cu mama sa bolnavă și bătrână.
Bărbatul părăsit se reîntoarce acasă sărac și începe să-și caute o nouă direcție în viață și o utilizare practică a existenței sale.
Reîntoarcerea bărbatului în casa în care a copilărit, ilustrează întoarcerea sa în trecut, într-o perioadă fericită a vieții sale când dragostea se înfiripase.
Povestea arată, de asemenea, cealaltă latură a vieții, atunci când personajul principal urmărește cum mama sa se stinge și se apropie de moarte, plasând cele două povești în paralel, asemenea unei lupte dintre dragoste și moarte.
Criticii au lăudat romanul lui Nimigean, deoarece „emană autenticitate" și se bazează pe experiențe reale din viață, în loc să se scufunde în fantastic.
Este considerat unul dintre cei mai mari romancieri din perioada de după Revoluție.
Unii critici consideră romanul ca unul dintre cele mai bune creații ale literaturii românești din ultimele două decenii.