Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Muzeul Satului din România este așezat pe Lacul Herăstrău, în inima capitalei națiunii, care este Bucureștiul.
Muzeul conservă un cătun autentic românesc, umplut cu o veritabilă comoară de obiecte și monumente datând din anii secolelor XVII spre XX.
Muzeul Satului prezintă, de asemenea, modele ale diverselor stiluri de construcții specifice unor regiuni din întreaga țară.
Originile muzeului în aer liber datează din 1867, când arheologul, scriitorul și politicianul Alexandru Odobescu a sugerat să se formeze o expoziție a arhitecturii vernaculare, într-un pavilion din cadrul Expoziției de la Paris.
În anii care au urmat, savantul Alexandru Tzigara Samurcaș a expus ideea aducerii câtorva case, din toate zonele principale ale României.
Ideea lui a prins viață în 1909, când prima casă țărănească a fost transportată din județul Gorj la Muzeul Etnografic, de Artă Națională, Artă Decorativă și Artă Industrială din București.
Totuși, a durat încă mulți ani până când Muzeul Satului a căpătat contur și a fost populat cu mai multe case transportate din diverse părți ale României.
Dimitrie Gusti, cel care a fondat Școala Sociologică din București, a petrecut peste 10 ani în cercetări intense, muncă de teren și experimente pentru a obține viziunea stabilită de Odobescu, în urmă cu mulți ani.
După toți acei ani de cercetare și de căutare a unor case potrivite pentru a fi expuse, Fundația Prinţul de Wales a finanțat amenajarea Muzeul Satului, care a durat doar două luni pentru a fi finalizat.
Echipele de pe teren au cumpărat case și mobilier reprezentative pentru epocile istorice și regiunile satelor pe care le-au cercetat.
Casele au fost atunci mutate la muzeu, unde au fost reconstruite.