Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Elie Wiesel este un scriitor de origine evreiască, născut în România, în anul 1928.
Este, de asemenea, activist politic, profesor și laureat al Premiului Nobel.
Este considerat un scriitor extrem de prolific, deoarece a scris peste 50 de cărți.
Tatăl său i-a insuflat concepte umaniste, iar mama sa ideile credinței evreiești.
Localitatea românească Sighet a trecut în anul 1940 sub autoritatea maghiară, iar patru ani mai târziu, pe când Wiesel avea 15 ani, el și familia sa au fost mutați într-unul dintre cele două ghetouri ale orașului pe perioada celui de-al Doilea Război Mondial.
Mai târziu, în același an, guvernul maghiar a permis forțelor armate germane să deporteze evreii din Sighet în infamul și abominabilul Lagăr de exterminare Auschwitz.
Wiesel și tatăl său au fost separați de mamă și cele trei surori, și trimiși la Buna, un sub-lagăr care aparținea lagărului de concentrare.
Deoarece războiul era pe sfârșite, el și tatăl său au fost mutați în trei lagăre, în condiții deplorabile, reușind să stea împreună mai mult de opt luni.
Cu doar câteva săptămâni înainte ca deținuții să fie eliberați de armata Statelor Unite, tatăl său a fost bătut de gardieni și a suferit de extenuare, inaniție și dizenterie.
Acesta obișnuia să fie bătut și de alți deținuți care îi luau hrana.
Două dintre surorile lui Wiesel au reușit să supraviețuiască lagărului de concentrare și s-au reîntâlnit cu acesta după război, într-un orfelinat din Franța.
După cel de-al Doilea Război Mondial, Wiesel a primit cetățenia israeliană și a lucrat o perioadă ca profesor de cor, înainte de a deveni jurnalist.
Timp de un deceniu de la război, el a refuzat să scrie despre experiențele holocaustului, însă, un prieten l-a convins ulterior să facă acest lucru astfel că pentru memoriile intitulate „Noaptea”, Wiesel a primit Premiul Nobel pentru Pace.