Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.comVerified
Thursday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

„Concert din muzică de Bach" este un roman scris de Hortensia Papadat-Bengescu.
Este o continuare a poveștii începute în „Fecioarele despletite" și este cea de-a doua carte din „Ciclul Hallipilor".
Acțiunea romanului „Concert din muzică de Bach" se învârte în jurul unui concert din muzică de Bach găzduit de Elena Hallipa-Drăgănescu, eveniment monden de prim rang la care este invitată aristocrația bucureșteană.
Acțiunea romanului se desfășoară în perioada interbelică, în primii ani de după Primul Război Mondial, în București.
Elena se căsătorește cu George Drăgănescu, un industriaș milionar, ca răzbunare în urma abandonului fostului său logodnic, prințul Maxențiu, care s-a căsătorit cu o altă femeie.
În urma dobândirii unei poziții influente și a prestigiului și a accesului în cercurile înaltei societăți a Bucureștiului, ea transformă casa soțului său într-un loc elegant pentru recepții și distracții. La aceste recepții mondene, organizate în fiecare joi, participă oamenii bogați ai orașului pentru a socializa și asculta concertele cu muzica legendarului compozitor clasic Johann Sebastian Bach.
Ea organizează, din când în când, și concerte mai mari cu muzica altor compozitori.
Căsătoria prințului Maxențiu cu Ada este mai degrabă una de conveniență, decât una bazată pe dragoste, deoarece aceasta a dorit să beneficieze de titlul său nobiliar.
Din cauza numeroaselor evenimente organizate de Ada în aer liber, prințul se îmbolnăvește de tuberculoză.
El refuză să urmeze sfatul medicului de a se interna în sanatoriu, invocând cheltuielile exorbitante, și rămâne acasă.
Prințul Maxențiu se folosește de boala sa pentru a invita acasă mulți musafiri, sperând să obțină astfel o invitație la unul dintre concertele Elenei.
În cele din urmă, el reușește să obțină invitația mult râvnită, aranjând ca vărul său, un muzician sosit în oraș, să cânte la unul dintre concerte.
Cartea se încheie cu vestea morții sale.