Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists 15 Most Common Break-Up Lines

15 Most Common Break-Up Lines

Top 15 fraze folosite când te desparți
15 Words 0 Comments
I need my space.
Am nevoie de spațiul meu.
I need my space.
We need to talk.
Trebuie să vorbim.
We need to talk.
It's not you. It's me.
Nu e vina ta. E a mea.
It's not you. It's me.
I'm just not ready for this kind of relationship.
Încă nu sunt pregătit pentru acest tip de relație.
I'm just not ready for this kind of relationship.
Let's just be friends.
Hai să fim doar prieteni.
Let's just be friends.
I think we need a break.
Cred că avem nevoie de o pauză.
I think we need a break.
You deserve better.
Meriți ceva mai bun.
You deserve better.
We should start seeing other people.
Ar trebui să începem să ne întâlnim cu alte persoane.
We should start seeing other people.
I think we're moving too fast.
Cred că ne mișcăm prea repede.
I think we're moving too fast.
I need to focus on my career.
Trebuie să mă concentrez pe cariera mea.
I need to focus on my career.
I’m not good enough for you.
Eu nu sunt destul de bun pentru tine.
I’m not good enough for you.
I just don't love you anymore.
Doar că nu te mai iubesc.
I just don't love you anymore.
We're just not right for each other.
Noi nu ne potrivim.
We're just not right for each other.
It's for the best.
E cel mai bine așa.
It's for the best.
We've grown apart.
Am crescut separat.
We've grown apart.
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

No comments so far.