Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
50+ Questions That Learners Need to Know
55 words
Word Image
50+ Questions That Learners Need to Know
55 words
Serios?
(e)
Really?
Ce faci?
(e)
How are you?
Bună ziua, domnule Matsushima, ce mai faceți?
Hello, Mr. Matsushima, how are you?
Ce faci?
(e)
What's up?
Cum te numeşti?
(e)
What's your name?
Numele meu este Petre. Tu cum te numeşti?
My name is Peter. What's your name?
Câţi ani ai?
(e)
How old are you?
Trebuie să ai cel puţin 21 de ani ca să intri aici. Câţi ani ai?
You must be 21 to enter here. How old are you?
De unde eşti?
(e)
Where are you from?
Pari englez. De unde eşti?
You sound British. Where are you from?
Cine este el/ea?
(e)
Who is that?
Cine era femeia pe care o sărutai aseară?
Who is that woman I saw you kissing last night?
Ce este?
(e)
What is it?
Unde stai?
(e)
Where do you live?
Îţi place?
(e)
Do you like it?
Ce faci mâine?
(e)
What are you doing tomorrow?
Ce preocupări aveți?
(e)
What's your hobby?
Unde este?
(e)
Where is it?
Pot să văd meniul?
(s)
Can I see the menu?
Vorbiți engleza?
(e)
Do you speak English?
Ce este aceasta?
(e)
What's this?
Ce vrei să spui?
(e)
What do you mean?
Ce ai spus?
(e)
What did you say?
Ce este în neregulă?
(e)
What's wrong?
Cum pronunţi asta?
(e)
How do you pronounce this?
Cum scrii aceea?
(e)
How do you spell that?
De ce este aşa?
(e)
Why is that?
Unde ești?
(e)
Where are you?
Unde este toaleta?
(e)
Where is the bathroom?
Când este ziua ta?
(e)
When is your birthday?
0 Comments
Top