Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How do you motivate yourself when learning a language?
15 words
Back To Lists
Word Image
How do you motivate yourself when learning a language?
15 words
View as Slideshow
Fiind în locuri în care oamenii vorbesc limba este o mare motivație.
(s)
Being in places where people speak the language is great motivation.
Îmi place să găsesc cuvinte amuzante în limba pe care eu o învăț.
(s)
I like to find funny words in the language I am learning!
Îmi fac prieteni dintre persoanele care vorbesc acea limbă.
(s)
I make friends with people who speak that language.
Ascultarea melodiilor în limba respectivă mă încurajează să încerc să le înțeleg!
(s)
Listening to songs in the language encourages me to work to understand them!
Încerc să citeasc cărți, ziare și site-uri în limba respectivă. Aceasta face totul să pară mai real!
(s)
I try to read books, newspapers and websites in that language. It makes it seem more real!
Schimb metodele de studiu frecvent pentru a nu deveni plictisitor!
(s)
I change the ways I study frequently so it doesn't get boring!
Mă uit filme și emisiuni TV și mă bucur atunci când pot înțelege un cuvânt sau o propoziție.
(s)
I watch movies and TV shows and enjoy the feeling when I can understand a word or a sentence.
Îmi imaginez că o zi, voi vizita sau voi locui în acea țară!
(s)
I imagine that one day I will visit or live in that country!
Conversând cu vorbitori nativi ai limbii este o practică importantă și motivațională!
(s)
Talking with native speakers of the language is great practice and motivation!
Învață într-un mod distractiv! Dacă te-ai plictisit de ceea ce faci, găsește o altă modalitate de a face acest lucru!
(s)
Make learning fun! If you are bored by what you are doing, find another way to do it!
De asemenea studiez și alte aspecte ale culturii, ceea ce face studiul limbii mai merituos.
(n)
I study other aspects of the culture too, which makes it more rewarding to study the language.
Imaginați-vă că ați putea vorbi cu toți oamenii din lume. Ai avea libertatea de a merge oriunde, de a face orice, de a te întalni cu oricine! Este o mare motivație.
(s)
Imagine that you could speak to everyone in the world. You would have freedom to go anywhere, do anything, meet anyone! It's a great motivator.
Îmi place să vorbesc în limba respectivă pentru a comanda la restaurantele din țările despre care învăț!
(s)
I enjoy using the language to order at restaurants from the countries I am learning about!
Am stabilit întotdeauna un obiectiv concret de învățare a limbii, pentru viitor. Obiectivele realizabile te motivează grozav!
(s)
I always set a concrete language goal for the future. Achievable goals are a great motivator!
Uită-te la videoclipurile de pe YouTube cu alte persoane care au învățat cu succes limba. Acest lucru te va inspira să studiezi!
(s)
Watch YouTube videos of other people who have successfully learned the language. This will really inspire you to study!
0 Comments
Top