Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How Do You Remember Words?
14 words
Word Image
How Do You Remember Words?
14 words
Încerc să utilizez noul cuvânt într-o propoziție simplă, ca să învăț fraze întregi, nu doar cuvinte individuale.
(s)
I try to use the new word in a simple sentence so I learn whole phrases, not just individual words.
Citind cât mai mult posibil, în special ziarul, mă ajută să îmi amintesc cuvinte.
(s)
Reading as much as possible, especially the newspaper, helps me to remember words.
Clasez cuvintele noi cu alte cuvinte pe care le cunosc deja.
(s)
I categorize new words with other related words that I already know.
Sunt perseverent, practicând zi de zi, prin a vorbi cu familia mea sau câinii mei, chiar dacă aceștia nu mă înțeleg.
(s)
I am persistent in practicing everyday by talking to my family or my dogs, even though they don't understand me.
Asociez cuvintele noi cu cuvinte care sună similar în limba mea.
(s)
I associate new words with words that sound similar in my native language.
Învăț despre rădăcinile cuvintelor și modul în care diferite cuvinte sunt legate unele de altele.
(s)
I learn about the roots of words and how different words are related to each other.
Am asociat cuvinte noi cu povești, jocuri sau filme.
(s)
I associate new words with stories, games or movies.
Ascult melodiile și memorez versurile.
(s)
I listen to songs and memorize the lyrics.
Eu folosesc repetiția: citit, scris și spun cuvintele iar și iar.
(s)
I use repetition: reading, writing and speaking words over and over again.
Încerc să folosesc limba în mod obișnuit, în contextul vieții de zi cu zi.
(s)
I try to use the language routinely in the context of daily life.
Asociez cuvinte cu desene, imagini și scene amuzante.
(s)
I associate words with drawings, pictures and funny scenes.
Mă uit des la TV sau la videoclipurile de pe YouTube care sunt concepute pentru copii mici.
(s)
I often watch TV or YouTube videos that are designed for young children.
Eu vorbesc cât mai des posibil, cu vorbitori nativi.
(s)
I speak as often as possible with native speakers.
Eu spun cuvintele cu voce tare, astfel încât să le pot auzi.
(s)
I say words out loud so that I can actually hear them.
0 Comments
Top