Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Listening Skills
15 words
Ascultați o știre sau un podcast în limba țintă, apoi încercați să identificați subiectul reportajului înainte de a citi despre el.
(s)
Listen to a news report or a podcast in the target language then try to identify the topic of the report before reading about it.
Alătură-te unui grup de conversație.
(s)
Join a conversation group.
Fă-ți un plan de studiu și stabilește o rutină.
(s)
Make yourself a study plan and establish a routine.
Vizionați filme în limba pe care o studiați, în special pe dispozitivele pe care le puteți folosi pentru a repeta scenele selectate.
(s)
Watch movies in the language you are studying, especially on devices which you can use to repeat selected scenes.
Căută rădăcina cuvintelor atunci când asculți ceva.
(s)
Look for root words when listening to something.
Utilizează tehnica de urmărire îndeaproape.
(s)
Use the shadowing technique.
Exersează ascultând dictări.
(s)
Practice listening to dictations.
Folosește internetul; este plin de resurse audio.
(s)
Use the Internet; it is full of listening resources.
Urmărește gestica vorbitorului în timp ce asculți.
(s)
Watch the gestures of the speaker while you are listening.
Focalizează-ți atenția pe vorbitor, evită orice diversiune internă sau externă.
(s)
Focus on the speaker, avoid any internal or external distractions.
Încearcă să găsești un subiect de ascultat de care ești cu adevărat interesat.
(s)
Attempt to find a listening topic in which you are genuinely interested.
Ascultă un vorbitor nativ și încearcă să-i imiți intonația și pronunția.
(s)
Listen to a native speaker and try to imitate their intonation and pronunciation.
Ascultă muzică în limba țintă și alege cuvinte și expresii familiare.
(s)
Listen to music in your target language and pick out familiar words and phrases.
Ascultă un dialog audio fără a citi textul și scrie ce auzi.
(s)
Listen to an audio dialogue without reading the text and write down what you hear.
Ascultă un dialog și încearcă să scrii corect cuvinte pe care nu le recunoști, apoi compară ortografia ta cu ortografia corectă.
(s)
Listen to a dialogue and try to correctly write down words you don't recognize, then compare your spelling to the correct spelling.
0 Comments
Top