Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Word Image
How to Improve Your Speaking Skills
15 words
Învață cuvinte prin intermediul frazelor.
(s)
Learn words through phrases.
Urmărește videoclipul tău preferat cu subtitrări.
(s)
Watch your favorite video with subtitles.
Gândește în limba pe care vrei să o înveți.
(s)
Think in the language you want to learn.
Utilizează aplicațiile de învățare disponibile.
(s)
Use available learning applications.
Extindeți vocabularul prin citire.
(s)
Expand your vocabulary by reading.
Vorbește cu tine însuți.
(s)
Talk to yourself.
Ascultă înregistrările și repetă-le.
(s)
Listen to recordings and repeat.
Pregătește-te pentru situațiile zilnice de rutină.
(s)
Prepare for daily routine situations.
Încercă să exersezi conversația cu un vorbitor nativ.
(s)
Try to practice your speaking with a native speaker.
Cunoaște-ți publicul.
(s)
Know your audience.
Cere o părere și ține cont de ea.
(s)
Ask for feedback and reflect on it.
Evită citirea directă, încearcă să folosești un rezumat.
(s)
Avoid reading directly, try to use an outline.
Ascultă îndeaproape CD-uri cu limba respectivă, apoi repetă ceea ce ai auzit.
(s)
Shadow language CDs, then repeat what you heard.
Continuă să exersezi în mod regulat, în caz contrar, munca ta din greu va fi irosită.
(s)
Keep practicing regularly, otherwise your hard work will be wasted.
Nu renunța și fi optimist!
(s)
Don't give up and stay positive!
0 Comments
Top