Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
School Subjects
11 words
Word Image
School Subjects
11 words
politică
feminine
(n)
politics
Politicianul vorbește despre politică.
The politician is talking politics.
fizică
(n)
physics
Știu bazele fizicii.
I know the basics of physics.
muzică
(n)
music
note muzicale
music notes
matematică
feminine
(n)
math
Subiectul meu preferat în școală este matematica.
My favorite subject in school is math.
istorie
feminine
(n)
history
Poți învăța multe din istorie, pentru că lucrurile tiind să se repete.
You can learn a lot from History, as things tend to repeat themselves.
geografie
(n)
geography
El este liicențiat în geografie și în psihologie.
He is a geography major, with a minor in psychology.
informatică
(n)
computer science
Domeniul informaticii este relativ nou.
The field of computer science is relatively new.
chimie
feminine
(n)
chemistry
laborator de chimie
chemistry lab
biologie
feminine
(n)
biology
Biologia este studiul organismelor vii.
Biology is the study of living organisms.
artă
feminine
(n)
art
Sunt liicențiat în artă.
I'm an art major.
ştiinţe economice
(n)
economics
0 Comments
Top