Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Simple Strategies for Learning Comfortably at Home
21 words
Word Image
Simple Strategies for Learning Comfortably at Home
21 words
Citiți propozițiile cu voce tare până când le stăpâniți.
(s)
Read sentences out loud until you master them.
Înregistrați-vă vocea și comparați-vă pronunția cu cea a vorbitorilor nativi.
(s)
Record your voice and compare your pronunciation to native speakers.
Faceți autocolante cu vocabularul și puneți-le pe diverse obiecte de acasă.
(s)
Create vocabulary stickers and put them on various objects at home.
Studiați online împreună cu un tutore.
(s)
Study with an online tutor.
Păstrați un jurnal în limba pe care o învățați.
(s)
Keep a diary in the language you're learning.
Spuneți cu voce tare fiecare acțiune pe care o faceți, în limba pe care o învățați.
(s)
Say every action you make in the language you're learning out loud.
Notați vocabularul și frazele pe care le auziți la televizor.
(s)
Write down the vocabulary and phrases you hear on TV.
Verificați "Cuvântul zilei" pe telefon.
(s)
Look up the Word of the Day on your phone.
Cântă cântece în limba pe care o înveți.
(s)
Sing songs in the language you're learning.
Include învățarea limbilor străine împreună celelalte hobby-uri.
(s)
Incorporate your language learning into your other hobbies.
Ascultă podcast-uri în limba pe care o înveți.
(s)
Listen to podcasts in the target language.
Urmărește emisiunile TV în limba pe care o înveți.
(s)
Watch TV shows in the language you're learning.
Încearcă să comunici cu vorbitori nativi în rețelele sociale.
(s)
Try to communicate with native speakers on social networks.
Verificați grupurile de conversație online.
(s)
Check out language exchanges online.
Conversează cu Siri în limba pe care o înveți.
(s)
Chat with Siri in the language you're learning.
Vorbește cu alți cursanți de limbi străine online.
(s)
Speak with other language learners online.
Joacă jocuri în limba pe care o înveți.
(s)
Play games in the language you're learning.
Urmărește și citește știri în limba pe care o înveți.
(s)
Watch and read news in the language you're learning.
Modifică setarea de limbă a telefonului tău în limba pe care o înveți.
(s)
Change the language setting on your phone to the language you're learning.
Să ai acasă cărți scrise în limba pe care o înveți.
(s)
Have books written in the language you're learning at home.
Alege expresii interesante din revistele scrise în limba pe care o înveți.
(s)
Pick the interesting phrases from magazines written in the language you're learning.
0 Comments
Top