Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Language Learning Strategies
7 words
Word Image
Top 10 Language Learning Strategies
7 words
Repetați frazele pe care le auziți, cu voce tare, din nou și din nou.
(s)
Repeat the phrases that you hear out loud again and again.
Revizuiți lecțiile vechi pentru a le deprinde complet.
(s)
Review old lessons to master them completely.
Îmbunătățiți-vă abilitățile de ascultare prin revizuirea fiecărei propoziții din conversație cu Line-by-Line Audio.
(s)
Improve your listening skills by reviewing each line of the conversation with the Line-by-Line Audio tool.
Stai motivat urmărindu-ți progresul de învățare cu Dashboard.
(s)
Stay motivated by tracking your learning progress with the Dashboard.
La început citește propozițiile încet. Apoi recitește-le și mărește-ți viteza.
(s)
Read lines slowly at first. Then re-read and increase your speed.
Stabilește-ți obiective mici și verificabile de învățare, având un termen limită.
(s)
Set small and measurable learning goals with a deadline.
Încercă lecții mai dificile ca o provocare și pentru a progresa rapid.
(s)
Try harder lessons to challenge yourself and improve faster.
0 Comments
Top