Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Top 10 Quotes About Language Learning

Top 10 Quotes About Language Learning

Top 10 citate despre învățarea unei limbi străine
10 Words 1 Comment
A new language is a new life.
O limbă nouă este o viață nouă.
A new language is a new life.
The limits of my language are the limits of my world.
Limitele lumii mele sunt limitele limbii mele
The limits of my language are the limits of my world.
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Dacă îi vorbeşti unui om într-o limbă pe care o înţelege, cuvintele tale vor ajunge la mintea lui. Dacă îi vorbeşti în propria lui limbă, cuvintele ajung la inima lui.
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
To have another language is to possess a second soul.
Să cunoști o limbă străină este ca și cum ai avea un al doilea suflet.
To have another language is to possess a second soul.
You can never understand one language until you understand at least two.
Niciodată nu poţi înţelege o limbă până ce nu înţelegi cel puţin două.
You can never understand one language until you understand at least two.
A different language is a different vision of life.
O limbă diferită reprezintă o viziune diferită despre viaţă
A different language is a different vision of life.
A man who knows two languages is worth two men.
Un om care știe două limbi străine valorează cât doi.
A man who knows two languages is worth two men.
You live a new life for every new language you speak.  If you know only one language, you live only once.
Trăieşti o nouă viaţă cu fiecare nouă limbă pe care o vorbeşti. Dacă ştii doar o limbă, trăieşti doar o dată.
You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once.
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
Cunoașterea limbilor străine este o ușă deschisă către înțelepciune.
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
Marele remediu pentru ignoranță ... este cunoașterea limbilor străine.
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

RomanianPod101.comVerified
Monday at 11:57 am
Your comment is awaiting moderation.

Hi Listeners! What is your favorite quote from the list? Let us know!