Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
Word Image
Top 10 Quotes About Language Learning
10 words
O limbă nouă este o viață nouă.
(s)
A new language is a new life.
Limitele lumii mele sunt limitele limbii mele
(s)
The limits of my language are the limits of my world.
Dacă îi vorbeşti unui om într-o limbă pe care o înţelege, cuvintele tale vor ajunge la mintea lui. Dacă îi vorbeşti în propria lui limbă, cuvintele ajung la inima lui.
(s)
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Să cunoști o limbă străină este ca și cum ai avea un al doilea suflet.
(s)
To have another language is to possess a second soul.
Niciodată nu poţi înţelege o limbă până ce nu înţelegi cel puţin două.
(s)
You can never understand one language until you understand at least two.
O limbă diferită reprezintă o viziune diferită despre viaţă
(s)
A different language is a different vision of life.
Un om care știe două limbi străine valorează cât doi.
(s)
A man who knows two languages is worth two men.
Trăieşti o nouă viaţă cu fiecare nouă limbă pe care o vorbeşti. Dacă ştii doar o limbă, trăieşti doar o dată.
(s)
You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once.
Cunoașterea limbilor străine este o ușă deschisă către înțelepciune.
(s)
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
Marele remediu pentru ignoranță ... este cunoașterea limbilor străine.
(s)
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
0 Comments
Top