Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook
Top 10 Quotes About Language Learning

Top 10 Quotes About Language Learning

Top 10 citate despre învățarea unei limbi străine
10 Words • 1 Comment
Add Selected Words
Word Bank
Flashcard Deck
New Deck
View Slideshow
A new language is a new life.
O limbă nouă este o viață nouă.
A new language is a new life.
O limbă nouă este o viață nouă.
A new language is a new life.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
The limits of my language are the limits of my world.
Limitele lumii mele sunt limitele limbii mele
The limits of my language are the limits of my world.
Limitele lumii mele sunt limitele limbii mele
The limits of my language are the limits of my world.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Dacă îi vorbeşti unui om într-o limbă pe care o înţelege, cuvintele tale vor ajunge la mintea lui. Dacă îi vorbeşti în propria lui limbă, cuvintele ajung la inima lui.
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Dacă îi vorbeşti unui om într-o limbă pe care o înţelege, cuvintele tale vor ajunge la mintea lui. Dacă îi vorbeşti în propria lui limbă, cuvintele ajung la inima lui.
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
To have another language is to possess a second soul.
Să cunoști o limbă străină este ca și cum ai avea un al doilea suflet.
To have another language is to possess a second soul.
Să cunoști o limbă străină este ca și cum ai avea un al doilea suflet.
To have another language is to possess a second soul.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
You can never understand one language until you understand at least two.
Niciodată nu poţi înţelege o limbă până ce nu înţelegi cel puţin două.
You can never understand one language until you understand at least two.
Niciodată nu poţi înţelege o limbă până ce nu înţelegi cel puţin două.
You can never understand one language until you understand at least two.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
A different language is a different vision of life.
O limbă diferită reprezintă o viziune diferită despre viaţă
A different language is a different vision of life.
O limbă diferită reprezintă o viziune diferită despre viaţă
A different language is a different vision of life.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
A man who knows two languages is worth two men.
Un om care știe două limbi străine valorează cât doi.
A man who knows two languages is worth two men.
Un om care știe două limbi străine valorează cât doi.
A man who knows two languages is worth two men.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
You live a new life for every new language you speak.  If you know only one language, you live only once.
Trăieşti o nouă viaţă cu fiecare nouă limbă pe care o vorbeşti. Dacă ştii doar o limbă, trăieşti doar o dată.
You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once.
Trăieşti o nouă viaţă cu fiecare nouă limbă pe care o vorbeşti. Dacă ştii doar o limbă, trăieşti doar o dată.
You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
Cunoașterea limbilor străine este o ușă deschisă către înțelepciune.
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
Cunoașterea limbilor străine este o ușă deschisă către înțelepciune.
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
Marele remediu pentru ignoranță ... este cunoașterea limbilor străine.
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
Marele remediu pentru ignoranță ... este cunoașterea limbilor străine.
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
1 Comment Sign In to leave a comment. :smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
avatar RomanianPod101.com Monday at 11:57 am

Hi Listeners! What is your favorite quote from the list? Let us know!