Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 15 Questions You Should Know For Conversations
15 words
Word Image
Top 15 Questions You Should Know For Conversations
15 words
Ce faci?
(e)
How are you?
Bună ziua, domnule Matsushima, ce mai faceți?
Hello, Mr. Matsushima, how are you?
Ce faci?
(e)
What's up?
Cum te numeşti?
(e)
What's your name?
Numele meu este Petre. Tu cum te numeşti?
My name is Peter. What's your name?
Care este numărul tău de telefon?
(e)
What's your phone number?
Aş vrea să te sun. Care este numărul tău de telefon?
I would like to call you. What's your phone number?
Câţi ani ai?
(e)
How old are you?
Trebuie să ai cel puţin 21 de ani ca să intri aici. Câţi ani ai?
You must be 21 to enter here. How old are you?
De unde eşti?
(e)
Where are you from?
Pari englez. De unde eşti?
You sound British. Where are you from?
Unde locuieşti?
(e)
Where do you live?
Cine este el/ea?
(e)
Who is that?
Cine era femeia pe care o sărutai aseară?
Who is that woman I saw you kissing last night?
Unde mergi în vacanță?
(e)
Where are you going on vacation?
Cât costă?
(e)
How much is it?
Ce este aceasta?
(e)
What's this?
Ce ai spus?
(e)
What did you say?
Unde lucrezi?
(e)
Where do you work?
Unde este toaleta?
(e)
Where is the bathroom?
Când este ziua ta?
(e)
When is your birthday?
0 Comments
Top