Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top Travel Phrases You Should Know
35 words
Word Image
Top Travel Phrases You Should Know
35 words
Îmi pare rău.
(e)
I'm sorry.
Mulţumesc.
(e)
Thank you!
Mă scuzaţi.
(e)
Excuse me.
Nu înţeleg!
(e)
I don't understand.
Ajutor!
(e)
Help!
Pot să probez asta?
(e)
Can I try this on?
Vorbiți engleza?
(e)
Do you speak English?
Unde este toaleta?
(e)
Where is the bathroom?
Nu se potrivește.
(s)
It doesn't fit.
Aș dori zece de acestea.
(s)
I'd like ten of these.
Ai unele recomandări?
(s)
Do you have any recommendations?
Am o rezervare.
(s)
I have a reservation.
Unde este stația de tren?
(s)
Where is the train station?
Pot să mă mut într-o altă cameră?
(s)
Could I move to a different room?
Acceptați cardul de credit?
(s)
Do you take credit card?
Aceasta nu este ceea ce am comandat.
(s)
This isn't what I ordered.
Mâncarea noastră nu a venit încă.
(s)
Our food hasn't come yet.
Îmi faceți nota de plată?
(s)
Could I have the check?
Scuzați-mă, cât e tariful?
(s)
Excuse me, what's the fare?
Ați putea să îmi faceți o poză vă rog?
(s)
Could you take a picture of me please?
Aveți camere libere în seara asta?
(s)
Do you have any vacancies tonight?
Este Wi-Fi gratuit?
(s)
Is the Wi-Fi free?
Ați putea să-mi faceți o reducere?
(s)
Could you give me a discount?
Aveți mâncăruri vegetariene?
(s)
Do you have any vegetarian dishes?
Aș dori un loc pentru nefumători, vă rog.
(s)
I’d like to have a non-smoking seat, please.
0 Comments
Top