Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top Excuses People Use to Put Off Learning Romanian
12 words
Word Image
Top Excuses People Use to Put Off Learning Romanian
12 words
Nu am suficient timp.
(s)
I do not have enough time.
Nu îmi permit să plătesc un curs de limbă.
(s)
I cannot afford to pay for a language course.
Nu am pe nimeni cu care pot să practic limba.
(s)
I do not have anyone to practice the language with.
Sunt prea bătrân să învăț o limbă nouă.
(s)
I am too old to learn a new language.
Am realizat că oricum nu sunt bun la limbi străine.
(s)
I realized I am not good at languages anyway.
Sunt prea timid ca să vorbesc limba japoneză.
(s)
I am too shy to speak the language.
Mi-e frică să vorbesc pentru că fac prea multe greșeli.
(s)
I am afraid to try to communicate because I make too many mistakes.
Încă nu am găsit cele mai bune tehnici de învățare.
(s)
I have not found the best learning technique yet.
Toată lumea vorbește engleza, atunci de ce să mă mai obosesc?
(s)
Everyone speaks English, so why bother?
Sunt sigur că nu voi fi niciodată capabil să am un accent natural.
(s)
I am sure I will never be able to speak with proper pronunciation.
Am încercat să învăț mai demult, dar acum nu mai avansez deloc.
(s)
I tried to learn it before, but now I am stuck.
Am o memorie proastă.
(s)
I have a bad memory.
0 Comments
Top