Start Learning Romanian in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Este o parte a studiilor mele universitare.
(s)
It's part of my university studies.
Este o limbă frumoasă!
(s)
It's a beautiful language!
Învăț limba pentru a impresiona pe cineva.
(s)
I am learning the language to impress someone.
Familia mea vine dintr-un loc în care este vorbită limba.
(s)
My family comes from a place where the language is spoken.
Eu locuiesc într-o țară în care se vorbește limba.
(s)
I live in a country that speaks the language.
Vreau să-mi deschid mintea și să devin mai internațional.
(s)
I want to open my mind and become more international.
Vreau să înțeleg cântecele mele preferate, filmele și emisiunile TV.
(s)
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Este o parte importantă a religiei mele.
(s)
It's an important part of my religion.
Este hobby-ul meu.
(s)
It's my hobby.
Îmi place cultura și oamenii care vorbesc limba.
(s)
I love the culture and the people who speak the language.
Îmi place mult să învăț limbi străine!
(s)
I just love learning languages!
Limbajul este util pentru jobul meu.
(s)
The language is useful for my job.
Eu locuiesc lângă o țară care vorbește acea limbă.
(s)
I live next to a country speaking that language.
Îmi place să călătoresc!
(s)
I love traveling!
Vreau să vorbesc cu familia partenerului meu, în limba lor.
(s)
I want to speak to my partner's family in their language.
0 Comments
Top